Virsomheder i Kollektivbyen

Her er en oversigt over de virksomheder som har til huse i Kollektivbyen, og hvad de laver.